torsdag 13 mars 2014

Kyrkoårsappen

Påskvänner!

Å, vad bra kyrkoårsappen är! Tack till Anton Malmquist och Gabriel Fjellander, som tidigare givit oss tidebönsappen. Appa på bara! Så kan vi EFS-are kanske bli lika flitiga bibelläsare och bedjare som de romerska katolikerna!

Sedan kanske man också i sammanhanget kan våga rekommendera kyrkoårsbloggen Kyrkans solvarv?

Gud vare pris, som är så blid
att han oss givit denna tid
då vi en salig försmak får
av evighetens kyrkoår.
Ja, vi får redan börja att
stå inför tronen dag och natt.

Inga kommentarer: