söndag 23 mars 2014

300 år gammal vårfrudagspsalm

Påskvänner!

Den gode Johan Runius är alltid fräsch: "Bjud nu all synd godnatt, / sjung nu Magnificat!" Och för 300 år sedan, året efter författarens död i unga år, trycktes denna "andakt" för Marie bebådelsedag. Sjungom:PÅ MARIE BEBÅDELSEDAG EN ANDAKT

1. Kärlek, barmhärtighet

och himmelsk härlighet
har Gud på denna dag
visat med välbehag,
då all hans söta nåd
mitt i en tid så bråd
en ängel full av frid
tillsagt Maria blid.
Hon ju Guds ende Son,
världarnas hälsa
och Guds offerlamm
skulle föda fram,
han som skulle frälsa
från död och evig skam.

2. Himlen så visat sej.

Jord, må du fröjda dej,
att trots din synd och skuld
Gud är så god och huld.
Bjud nu all synd godnatt,
sjung nu Magnificat,
så skall en ekofröjd
höras i himlens höjd!
Gud själv med Gabriel
som här utsändes
och den hela kor
som däruppe bor
för att du omvändes
skall få en glädje stor!

3. Herre, vi fägnar oss

över ditt nådebloss,
att hela världens hus
har fått ett sådant ljus,
som i allt olycksfall
lysa och lisa skall
den som sej hålla vill
i en fast tro därtill.
Tack för den kärlek
du, Gud, till oss dragit!
Halleluja vårt
skall nu ej bli svårt,
nu när du har tagit
det som oss tryckt så hårt!

Text: Johan Runius, ur Dudaim tr. 1714, bearb .A.H. 2014

Musik: Från 1600-talet

3 kommentarer:

LeoH sa...

Jag minns inte om jag sagt det tidigare, men säger det nu. Du utför en kulturgärning och samtidigt levandegör en kristen tradition.

Andreas Holmberg sa...

Tack, Leo för värmande uppmuntran! Både Runius och Bellman hade ju oturen att deras psalmer skrevs på 1700-talet, då ingen psalmbok gavs ut, och därför föll lite "mellan stolarna".

Andreas Holmberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.