fredag 23 mars 2012

Gud själv har navel

Påskvänner!

Läs Eivor A Oftestads äreminne över mannen som påminde oss om att vi alla har en navel. Mannen som la ner sitt ämbete i norska statskyrkan den 21 mars 1979, året då s.k. "fri abort" började erbjudas i vårt grannland, precis som hans far Rolf Knudsen la ner sitt ämbete när nazisterna började styra i Norge.

Idag är den 21 mars - en händelse som ser ut som en tanke - den internationella Downs syndrom-dagen, och Hanne Kjöller på Dagens Nyheter(!) skriver om "fosterdiagnostik i doktor Mengeles fotspår."

Ja, hva om den idag darrande och Parkinson-sjuke Knudsen hadde rett? Så här inför Jungfru Marie bebådelsedag kan det vara värt att påminna om att inte bara vi utan även vår Herre fick navel.

Som Lina Sandell skriver: "Då har vi jul i fastan och mitt i vintern vår." Både allvaret och glädjen, både synden och nåden behöver bli tydliga.

Han kom som ett barn,
han bodde bland oss
och dog för oss alla, men lever!
Vår Gud är så stor,
så stark och så mäktig,
det finns inget han inte förmår.

Inga kommentarer: