torsdag 29 mars 2012

Den romerske katoliken kan sin Rosenius

Påskvänner!

Säga vad man vill om utantillärning av psalmer - där gjorde Per Harling och Övik en intressant insats på 90-talet! - men nog kan den romerske katoliken och patern Anders Piltz sin Rosenius, alltid! Frånsett det faktum att strofen i Rosenius originalversion faktiskt lät som följer (vem som hittade på det otympliga "leva i salighet" vet jag inte, kanske var det ecklesiastikminister Arthur Engberg från Hälsingland?):

O, vilka under helgonen äro! 
Äro så saliga, sucka så tungt, 
äro så höga, se det så föga, 
äro i borgen, men sällan ha lugnt.


(Ser nu att jag själv föreslagit slutraden "äro så trygga, men sällan ha lugnt" - eftersom ju psalmbokskommittén ändrade "äro i borgen" till "bo i Guds borg" med hänvisning till att det inte är så lugnt att ha gått i borgen för någon - men Rosenius´ anaforiska "äro" bör dock av stilistiska skäl genomgående få vara kvar. Och jag tror faktiskt egentligen att en genomsnittligt begåvad sångare förstår att det är vår Gud som är borgen Rosenius skriver om).

Inga kommentarer: