tisdag 13 mars 2012

Grenstedt vidare - men Bonnier lär vinna

Påskvänner!

Resultatet av första omgången i Skara biskopsval blev så här enligt Kyrkans Tidning:


Åke Bonnier 278 röster
Staffan Grenstedt 91 röster
Catharina Segerbank 68 röster
Jacqueline Björnram 58 röster
Mats Hermansson 43 röster
Carin Åblad Lundström 38 röster
Sonja Grunselius 11 röster

Åke Bonnier, mannen som på Svenska kyrkans(!) polyseminarium(!) på Pride 2010 tappert nog sa att Svenska kyrkan inte ändrat syn på lämpligt antal makar "so far", lär naturligtvis vinna andra omgången. Det var ju sällsynt nära att han fick över hälften av rösterna redan i första, och knappast lär alla övriga kandidaters röster tillfalla Grenstedt. (Hade det däremot varit Grenstedt som fått 278 röster, skulle han inte ha kunnat räkna med att bli vald i andra omgången!).

Åke Bonnier är liksom Staffan Grenstedt supertrevlig, det märker man inte minst på polyseminariet, se http://urplay.se/159674. Men han är PK så det skriker om det - kolla här hur han på sin blogg skriver om den avsiktliga faderlösheten! Vi har ju redan infört den (2009), det har han förvisso alldeles rätt i. Och när kyrkoledningen inte orkar försvara läran om jungfrufödelsen inför den istället läran om barnafödande män. Och det är klart - när statsmakten är redo för polygami följer kyrkan förstås efter (fler vårdnadshavare än två är ju redan på tapeten och folk lever ju redan polygamt, både successivt och synkront). Vi är bara inte där "so far". Underlivsfrågor kallas det visst. Viktiga livsfrågor säger jag. Inte minst för våra ungdomar.

Vem tog bort Väktare på Sions murar ur psalmboken? Var inte det betydligt värre än att den plågsamt chauvinistiska Fädernas kyrka försvann? Men OK, de tre sista stroferna i sistnämnda psalm tål att bedjas och sjungas än:


Ädel är skaran sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


Komme nu åter till strid för Gud
skaran sin Konung till möte,
väpnad och villig i helig skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.


Kristnade ungdom, dig gånge väl!
Strid för Guds ära i Norden!
Kämpa för frihet åt bunden träl,
Gud bringe friden till Sveriges själ,
Gud bjude frid över jorden!

Inga kommentarer: