söndag 22 maj 2016

Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen.

Påskvänner!

Har ni inte längre lust att ge pengar till en "missionsorganisation" med den här synen på Treenigheten och missionen (Svenska Kyrkans Mission är nog faktiskt nerlagd och ersatt med "internationellt arbete" i största allmänhet), så kan ni gynna EFS´ mission eller ELM:s mission istället - båda på Svenska kyrkans bekännelses grund och i samklang med missionsbefallningen.

Själv sa Jesus så här - och det är nog fortfarande det bästa kollektcirkuläret på en missionsdag: 

Åt mej har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Inga kommentarer: