onsdag 18 maj 2016

Fjärdedag Pingst

Påskvänner!

Idag är det Erik-dagen, tillika Fjärdedag Pingst. Läsningar Apg. 5:12-16 och Joh. 6:44-51.

Föreslagna psalmer i 1697 års koralboks psalmvalslista är:
Var man må nu väl glädja sig,
Kom Helge Ande Herre god samt
Dig helge Ande beder vi.

Dagens bön:

Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för att du hit till oss har sänt det sanna livets bröd, vår Herre Jesus Kristus, så att vi må tro på honom och genom tron evinnerligen leva. Vi ber dig ödmjukt att du, eftersom vår svaghet är så stor att vi inte utan dig kan komma till honom, med din helige Ande ville upplysa oss och genom Anden och ordet draga oss till honom, och genom de heliga sakramenten styrka oss i tron, så att vi blir lärda och fasta däri och på den yttersta dagen blir uppväckta till evinnerligt liv. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer: