måndag 30 maj 2016

Biskopliga väckelserop

Påskvänner!

Biskop de facto Bosse Brander tar åter till orda. Han har haft en ganska lågmäld profil genom åren, men nu säger han öppet det många fler borde säga. En eloge också till Ragnar Persenius i denna sak.

Se, Fadern själv av evighet
sin Son, sin avbild, födde,
som, oss till liv och salighet,
på jorden led och blödde.
Och Anden sedan evig tid
går ut från dessa båda.
Gud give oss sin nåd och frid,
att vi må honom skåda
i evig klarhet. Amen.

Inga kommentarer: