söndag 2 februari 2014

Symeons lovsång

Så här på kvällen ber kristna över hela världen Symeons lovsång ("Nunc dimittis"). Den är faktiskt daglig kvällsbön för miljoner människor (se Tidegärden/Completorium!), men passar förstås särskilt bra så här på Kyndelsmässodagens kväll. Han är en riktig missionsman, den gamle Symeon (precis som Hanna, 84, som talade om barnet med alla, är en riktig evangelist):

Nu låter du din tjänare gå hem
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett för alla folk:
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

 

Inga kommentarer: