måndag 24 februari 2014

Årsmöte och medlemsintagning

Påskvänner!

Det hände roligare saker på Reformationsdagen än att jag läste en gammal radioandakt med ormgift. Jag fick vara med om ett (visserligen kanske något långdraget) årsmöte på EFS Njutånger, men desto godare smakade pausens smörgåstårta och marsipantårta! Och att på medlemsmötet få välkomna en ny medlem var verkligt uppiggande! Välkommen, L!

Jag fick förtroendet att inleda med bibelläsning och bön. (1 Kor. 13:13, 14:1 och 14:26!) Vi sjöng också senare under mötet SvPs30 Gud är trofast till minne av under året avlidna medlemmar och avslutade med SvPs59 Med Gud och hans vänskap. Många praktiska årsmötesfrågor - som inte i falsk överfromhet kan lämnas åt sitt öde - avhandlades under eftermiddagen. Så måste det förstås vara och ingår även det i tjänsten för Kristus.

Men jag efterlyser verkligen forum för diskussion kring mer "ideologiska" frågor, sådana som ju ideligen gör sej påminda även under ett vanligt årsmöte men liksom måste "snoppas av" för tidsåtgångens skull. Ändå kan väl knappast t.ex. synen på missionen, bibeln eller våra s.k. biskopar anses vara petitesser jämfört med snöröjning, hyror och reparationer?

Eller kanske den som besöker måndagkvällarnas bönesamlingar (kl 19 på EFS är det väl?) får fler möjligheter att både diskutera och lägga fram våra stora, till synes olösliga, moraliska och teologiska dilemman för Gud i gemensam bön? Gud välsigne hur som helst er som samlas!

Nästa (medlems-)möte blir, om Gud vill, på EFS i Njutånger måndagen den 24 mars klockan 18. Fler medlemmar, både gamla och nya, hälsas välkomna! Och, först som sist:Inga kommentarer: