lördag 1 februari 2014

Grattis till Sommarhemskyrkan=Mariakyrkan!

Påskvänner!

Så här på "Fyrtiondagsafton" den 1 februari (åter-)invigs Mariakyrkan i Uddevalla - en Svenskakyrkan-kyrka ("Sommarhemskyrkan") som Kyrkliga förbundet nu köpt in för några miljoner och som nu ska hysa en missionerande församling i Missionsprovinsen.

Låter det krångligt? Ja lite, kanske. Men roligt också, kan även en låg- snarare än gammal-kyrklig EFS-are få lov att tycka. Lycka till får vi också önska - och kanske får vi hoppas på ännu fler "friförsamlingar" inom Svenska kyrkan, fria från de politiska partiernas inflytande!


Låt i ditt namn oss samlas här,
var med oss, du som livet är
och Skrifterna förklara!
Var gång vårt hjärta ordet hör
oss brinnande i anden gör,
för tron dej uppenbara!

Tack vare dej för ordets ljus!
Pris vare dej för detta hus!
Välsigna så din gåva,
att vi i paradis en gång
får möta dej med Lammets sång,
din kärlek evigt lova!

1 kommentar:

SigridL sa...

Jag hurrar också.