lördag 8 februari 2014

Elisabeth Sandlund utmanar kring Bibeln och Facebook

Påskvänner!

Elisabeth Sandlund ger oss något att bita i den här helgen. Och jag påminns om den pyttelilla utmaning Agne Nordlander gav oss som lyssnade på sommarhemmet i Backen försommaren 2003: "Läs Bibeln och lyssna till vad Gud vill säga dej åtminstone 5 minuter om dagen!" Anders Sjöberg påminde i Furubergskyrkan om en undersökning där de romerska katolikerna nuförtiden leder "bibelläsningsligan" - också en positiv utmaning till oss lutheraner inför reformationsjubliéet!

5 minuter! Det är ju i stil med tandborstningen! (För den som vill läsa lite till har Bibelskolan.com en ganska ambitiös bibelläsningsplan). Jag tänker lite på Fredrik Wislöffs på sin tid mycket lästa andaktsbok "Vilen eder litet" - hans betraktelser tog som regel max 2 minuter att läsa - högt. Någon EFS-are tyckte att man istället borde läsa C O Rosenius Husandaktsbok - nu även längst ner till högre på EFS hemsida! - och kallade den "Vilen eder mycket!" Men någonstans måste man ju börja - det är som med bönen. Jag har i det fallet haft stor hjälp av Per Bäckmans tips: "Gud, låt oss göra den här dagen tillsammans!" Och Arne Selanders ännu kortare: "Jesus, hjälp!"

Påminnelser är bra och nyttiga (lagens tredje bruk!). Men rent prestationstänkande kan förstöra "den ringa begynnelsens dag." Jag tänker på den gamle broder Lorens kloka och roliga ord (fritt efter minnet): "Jag försökte länge bli en bra bedjare. Sedan förstod jag att jag alltid skulle vara en dålig bedjare. Och då gick det plötsligt mycket lättare!" ;o).

Inga kommentarer: