lördag 4 augusti 2018

Ansad psalm om vinträdet och grenarna

Påskvänner!

Psalmen "Trädet och grenen och frukten hör samman" (SvPs 721, musiken finns här) passar bra till morgondagens evangelietext och sjungs förhoppningsvis i helgens gudstjänster.

Även SvPs72 ("Du sanna vinträd, Jesus kär") är skriven till den texten, men upplevs nog alltför ålderdomlig i originalskick. Åtminstone vet jag mej inte ha sjungit den på någon högmässa de senaste 10-15 åren. Kanske det är med psalmer som med vinstockar, att de behöver ansas ibland?

År 1986 tillät upphovsrättsinnehavaren inte den då föreslagna modesta bearbetningen, men nu när Eklund varit död i över 70 år kan man ju prova sjunga den så här ute i våra Efs-föreningar och bönegrupper (tillsammans med den här underbara norska psalmen):
1. Du sanna vinträd, Jesus kär,
ger liv åt grenarna du bär
och näring åt det livet.
Låt mej, du ädla, friska stam
ur dej var dag få växa fram
med allt som blev mej givet.
Som grenen vissnar utan saft,
är dej förutan ingen kraft,
nej, utan dej är själen död
och bidar dom och evig nöd.
O Jesus Krist,
bevara mej,
bevara mej,
så evigt jag förblir i dej.

2. O Fader, sanne vingårdsman,
som trädets grenar rensa kan,
så de kan frukter bära,
från allt det onda gör mej ren,
så jag kan bli en ädel gren,
min vårdare till ära.
Ja, håll mej du i ans och tukt,
så jag kan ge dej mera frukt
och en gång i ditt rike bär
en frukt som oförgänglig är!
O Jesus Krist,
kom, ge mej liv
ifrån ditt liv,
i mej din vilja genomdriv.


Text: Johan Alfred Eklund 1911 (47 år), bearb. A.H. 2015

Inga kommentarer: