lördag 3 mars 2018

Rosenius om rättfärdiggörelsen (frikännandet) genom gärningar

Påskvänner!

Idag, den 3 mars, ger Rosenius en klar och tydlig undervisning om gärningarnas betydelse vid den frikännande - eller fällande - domen på den yttersta dagen. Det är nog inte alltid "rosenianska" predikanter varit lika tydliga som han på den här punkten.

Rosenius skriver även (i sin romarbrevskommentar): "Den genom tron rättfärdige Abraham visade sig genom gärningar vara en sådan. Och det är detta Jakob menar när han skriver att Abraham vart rättfärdigad av gärningar."

Katekesfråga 10: Varigenom förnimmer vi Guds lag i vårt hjärta?

Inga kommentarer: