lördag 24 mars 2018

Åke Nordström verkar vara en skön snubbe

Påskvänner!

Åke Nordström har nyligen fyllt 60 år. Han verkar vara en skön snubbe. Men frågan är ju om han bör vara präst och kyrkoherde.

Åtminstone jag tycker att det i så fall vore bra om kh Nordström till att börja med trodde på Gud, eller, som han och teol kand Tomas Walch formulerar det, på "en från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt".

Men jag kanske lägger ribban för högt? Jag kanske rent av är en s k trospolis?

Katekesfråga 20: Hur hänger det första budet samman med de följande buden i Guds lag?

Inga kommentarer: