tisdag 12 april 2016

Kyrkohistoria för konfirmander

Påskvänner!

2000 år på 45 minuter. Vad kan det bli? Våra rötter i judendomen och Gamla testamentets tid. Jesus, förstås, kyrkans (över-)huvud, och påsken. Pingst, den helige Ande. Jesus mor Maria. Petrus, Paulus. Lydia, den första kristna i Europa. Nikolaus och Lucia. Augustinus, han med självbiografin. Och mamma Monika. Ansgar och Staffan. Franciskus och Birgitta. Så Jan Hus och Martin Luther. Lina Sandell och Rosenius. Dietrich Bonhoeffer och Johannes Paulus II. Nånting sånt? Ur- och fornkyrkan, medeltiden, reformationen och framåt.

Be gärna för mej och konfirmanderna. Att det blir roligt och intressant för oss alla - och uppbyggligt utan att kyrkans sår och misslyckanden förtigs. "Kristi rike är alltid större idag än igår" sa Luther.

Tack, o Herre, för din kyrka,
din församling på vår jord,
där du ger oss ljus och styrka
och oss leder med ditt ord.
Ännu i din kyrkas famn
samlar du i Jesu namn
en gemenskap omkring ordet,
dopets bad och nattvardsbordet.

Inga kommentarer: