söndag 3 april 2016

Aposteln Petri pastoralexamen

Påskvänner!

Den bästa kommentar till dagens evangelietext som jag någonsin sett, det är nog predikanten och riksdagsmannen A V Isakssons underbara småskrift "Aposteln Petri pastoralexamen eller Älskar du mig?" (Missionsbladets förlag, Hässleholm). Läs den om du kan få tag på den! Men Bengt Pleijels kommentar är inte dum heller!

Annars finns det också en del psalmer som berör texten, t.ex. Anders Hovdens:
Jesus dej möter med allvar och kärlek,
tar dej från folket åt sidan med sej,
ser dej i ögat och frågar dej ärligt:
"Du som vill följa mej, älskar du mej?
Dyrt har jag löst dej med kors och med pina,
hjärtat mitt brustit av kärlek till dej.
Se, du är tecknad i händerna mina
och vill mej följa - men älskar du mej?"

Vad ska jag säga och vad ska jag svara -

svara den ende som ser ända in?
Jesus, du hör om jag än säger bara:
"Fyll du mitt hjärta med kärleken din!"
Låt mej med Petrus till gensvar bli färdig,
även om hjärtkylan ännu mej skär:
"Herre, du älskar fast jag är ovärdig,
hur kan jag annat än hålla dej kär?"

(Anders Hovden)

Vem var den som inte kände
dej, sin mästare och vän, 
bröt den tro han nyss bekände, 
bröt den tredje gången än? 
Ack, jag själv, som flera gånger 
brutit löften, glömt min ånger,  
svikit och förnekat dej
som så ofta sökte mej. 

Salig den dej aldrig sviker, 

en gång av din kärlek rörd, 
aldrig från din sida viker
av en fåvitsk värld förförd, 
som, Johannes lik, vid ropen 
från den onda, blinda hopen 
trofast följer dina spår, 
vid ditt kors till änden står. 

Men du ock den fallne åter 

med en blick upprätta kan.
Denne då likt Petrus gråter,
får dej lika kär som han. 
Jag dej vållat sorg och smärta, 
se, dej älskar dock mitt hjärta.
Jesus, du min bäste vän,
tack att du är hos mej än!

(Frans Michael Franzén, ngt bearb.)
Och när du frågar sen min själ
om jag nu älskar dej,
jag svarar: du mej känner väl,
du utrannsakar mej,
du vet, att fastän jag är svag
och jämt i kamp mot syndens lag,
jag ville gärna älska dej
som först har älskat mej.

Om än ibland med tvekan så
jag svarar dej ännu,
så vet jag till min tröst ändå
att du ej tvekar, du.
Du älskar mej i lust och nöd,
du vän och brudgum vit och röd,
och en gång ska jag älska dej
som du nu älskar mej. 


(N J Holm)

1. Jesus, du kan dem förvandla
som har övergivit dig
och med kärlek mot oss handla
fast vi lämnat livets stig.

2. Också Petrus kunde falla

så att han med eder svor:
"Ingen skall mig kristen kalla,

som om jag på Jesus tror."

3. Vad han kunde, kan vi alla.

Du vår svaghet ser och vet
att vi när som helst kan falla
för vår egen bräcklighet.

4. Inte kan vi det förklara

att vi svikit dig, som gett
livet för att oss försvara
och så mycket för oss bett.

5. Men du åter oss upprättar,

som när nattens tomma nät
du med stora fiskar mättar
och oss bjuder: "Kom och ät!"

6. Då blir sorgens ögon klara,

och vi ser att du på nytt
kommit åter till din skara,
som ifrån din nåd har flytt.

7. När med oss du bryter bröden

och är med ibland oss här,
kärleken besegrar döden:
allt för evigt sonat är!

(Christian Braw, publ. med tillstånd)

2 kommentarer:

Anonym sa...

A V Isakssons skrift finns på Bokbörsen.

Andreas Holmberg sa...

Ja, länken ovan gick dit (pris end. 35 kr!). Men den finns kanske inte i hur många ex som helst, därav min brasklapp "om du kan få tag på den"!