tisdag 12 januari 2016

Vi har väl möjlighet att stödja Etiopien över värsta krisen?

Påskvänner!

Det borde väl inte vara omöjligt att på många olika nivåer motverka den här hotande nödsituationen i Etiopien? Missionsjubileets 1866(-68) var ju också Norrlandssvältens sista grymma nödår, och med hjälp av järnväg och solidarisk utjämning fick vi sedan äntligen de regelbundna svältkatastroferna ur vägen i vårt eget land. Det borde väl ändå kunna ske en utjämning också på internationell nivå, en nödhjälp som inte konkurrerar med eller slår ut lokalt jordbruk men som innebär en försäkring de år skördarna slår fel.

Ora et labora! I Jesu namn!

Inga kommentarer: