lördag 30 januari 2016

Ännu när de blir gamla skjuter de skott...

Påskvänner!

Otroligt! På Andra söndagen efter Trettondedagen (2 dagar före sin 100-årsdag) predikade kh em (i Gävle Heliga Trefaldighet) Olof Andrén (prästvigd 1940) i S:t Ansgars kyrka i Uppsala. Otroligt! Hör hans predikan om den samariska kvinnan här! 

Jag minns visserligen hur vital Carl Adolf Murray var ännu som 98-åring, och jag vet att kyrkoherden i Nordingrå, Petrus Brandell, dog på sin 100-årsdag (fast inte hade han väl predikat då?). Men detta tar nog priset. Fantastiskt! Deo Gratias!

Ja, det var ju en något försenad nyhet, men grattis i efterskott i alla fall, Olof! Med Psaltaren 100! Och med En äldre kristens tackoffer på sin födelsedag!

Tacka honom i hans portar,
lovsjung i hans tempelgård!
Samlas hit från alla orter,
prisa den om oss har vård!
Han oss nådig är och blid,
trofast intill evig tid!

Inga kommentarer: