måndag 11 januari 2016

Hur lever vi med försoningen?

Påskvänner!

Bo Krister Ljungberg lyfter onekligen fram något viktigt i sin debattartikel i Dagen, där han bekänner sej till en "roseniansk" försoningslära men frågar sig hur vi gentemot våra medmänniskor "lever med försoningen".

Jag tycker visserligen inte att man kan kalla försoningsläran "farlig" mer än evangelium i allmänhet - "det evangelium som inte kan missbrukas är inget evangelium" - men om man använder de klassiska begreppen "coram Dei" (inför Gud) och "coram hominibus" (inför människor) blir det kanske klarare. Det ena måste få konsekvenser för det andra; försoningen med Gud måste få "levas ut" gentemot människor.

Och som Bo Krister, trots visst fokus på pensionsförmåner i en viss församling, påpekar: "Ingen ska peka finger åt Livets Ord. Problemet är allmänt"

Inga kommentarer: