tisdag 1 oktober 2013

Journalistisk miss

Påskvänner!

När en journalist frågar ut en ärkebiskopskandidat som säger att "den som ser jungfrufödelsen som en biologisk fråga har faktiskt missat själva poängen" och menar att Lukas´ i sin undervisning om jungfrufödelsen använder ett mytologiskt språk som vill uttrycka att Jesus är en mycket speciell person (jfr dock "Lukasprologen" Luk. 1:1-4), borde väl den självklara följdfrågan vara:

Hur är det med läran om att män kan föda barn - den som nuvarande ärkebiskop biföll i februari i fjol, som riksdagen antog den 22 maj och som implementerades den 1 juli - är den också sant rent biologiskt eller är det bara ett "mytologiskt språk" som vill uttrycka en modern syn på jämställdhet?

Vi och våra barn och ungdomar ska inte behöva ha en ärkebiskop som svävar på målet beträffande
a) huruvida Jesus eller Muhammed ger den sannaste bilden av Gud
b) huruvida Marias (via Lukas) berättelse om hur Jesus blev till faktiskt är sann - eller världens sämsta bortförklaring någonsin
c) huruvida det finns någon särskild biologisk/gudomlig vits med man-kvinna-förbundet
d) huruvida den som föder sitt barn alltid är en kvinna

Inga kommentarer: