fredag 28 september 2012

Tack, Berit!

Påskvänner!

Klart att Berit Simonsson har rätt: det krävs en befrielserörelse. Varför ska politiska partier grassera i ett KYRKO-möte? Reclaim the church! Reformation 2017!

Men kyrkomötesordförande Sibbmark upprörs istället över att moderaterna drar sej ur (egentligen byter benämning till "borgerligt(!??) alternativ"). Han borde väl snarare uppröras över att moderaterna genom att byta namn istället för att lägga ner inte på allvar drar sej ur kyrkopolitiken.

Om nu EFS inte vill ställa upp som nomineringsgrupp, vädjar jag till alla EFS-are som engagerar sej kyrkopolitiskt att inte göra det via något politiskt parti.

Jag kan fortfarande bara komma på tre förklaringar till att ett politiskt parti engagerar sej i just ett av våra många trossamfund:

1) Man ser sej själv som ett konfessionellt parti
2) Man ser inte trossamfundet som ett trossamfund
3) Man ser trossamfundet som ett trossamfund, men vill inte att det ska fortsätta vara det

Kan någon komma på något ytterligare alternativ? Jag kan det inte.

Kyrkomötet är i sin nuvarande form ett tragikomiskt skämt, inte ett verkligt kyrkomöte. Det finns ö.h.t. ingen legitimitet i de beslut som ett sådant kyrkomöte fattat/fattar i lärofrågor, knappt ens i de beslut som rör mer kamerala frågor. (Undrar hur en omröstning om försoningen eller Treenigheten skulle kunna tänkas utfalla...).

Inga kommentarer: