onsdag 26 september 2012

Grattis, Stefan Holmström!

Påskvänner!

Man rodnar. Visserligen är ju 60 år ingen ålder, i varje fall inte om man jämför med jubilaren i förra bloggposten, men nog borde jag även ha gratulerat missionsföreståndaren - med samma födelsedag som Carl Adolf. Nu får jag istället säga Grattis i efterskott!

(Nåja, en dag i efterskott är väl egentligen inte så farligt - jag gratulerade min egen mor en dag i efterskott förra veckan p.g.a. ihållande arbetsuppgifter från morgon till kväll och därpå följande känsla av att klockan var för mycket på kvällen; och en gång glömde en mej mycket närstående helt av att jag fyllde år...).

Missionsföreståndarens - och Stefan Svenssons! - psaltarpsalm blir Psaltaren 60. Vi vill nog alla stämma in i den bönen, både för egen del och för Svenska kyrkans och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens - inte minst de sista verserna är väl värda att meditera kring:

Bön om räddning
För sångmästaren, efter "Vittnesbördets lilja", en sång till lärdom. Av David, när han var i strid med Aram-Naharajim och Aram-Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12000 man.
Gud, du har förkastat och förskingrat oss,
du har varit vred - upprätta oss igen!
Du har kommit jorden att bäva och rämna.
Hela nu dess sprickor, ty den vacklar.
Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting,
du har givit oss vin att dricka, så att vi raglar. 
Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner
att hålla upp för sanningens skull. Sela.
För att dina älskade skall räddas,
fräls oss med din högra hand och bönhör oss.
Gud har talat i sin helgedom: "Jag skall triumfera,
jag skall utskifta Sikem och mäta upp Suckots dal.
Gilead är mitt, mitt är Manasse, 
Efraim är mitt huvuds värn, Juda min härskarstav.
Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko.
Bryt ut i jubel över mig, du filisteernas land!"
Vem skall föra mig till den fasta staden,
vem leder mig till Edom? 
Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra härar?
Ge oss hjälp mot ovännen, människors hjälp är utan värde.
Med Gud kan vi göra mäktiga ting,
han skall trampa ner våra fiender. 

Och som sagt: 60 är ingen ålder ("även de 60 / är det växt i"), men Stefan får samma hälsning som 100-åringen från Lina Sandell (S:ta Lina säger jag ibland utan påvlig sanktion). I 1986 års psalmbok tillkom många Lina Sandell-psalmer, men denna psalm är faktiskt den enda Sandell-psalm från 1937 års psalmbok som togs bort 1986. Och den var kanske lite lång att sjunga rakt igenom, men den är fantastisk läsning:

Alla Herrens vägar äro
godhet, sanning, trofasthet.
Även där vi intet veta
han vårt bästa vill och vet.
[---]
Varje skiljeväg i livet
har sin löftesstjärna fått:
nya plikter, nya strider,
men ock ökat nådesmått.

Inga kommentarer: