tisdag 25 september 2012

Grattis, Carl Adolf!

Påskvänner!

Ber att få gratulera f. stiftsadjunkten och kyrkoherden i Ovansjö Carl Adolf Murray på 100-årsdagen!  Då också hans senaste bok "Selma Lagerlöfs papyrus" släpps ut på marknaden! "Hängivenhet till hundra" är verkligen en passande rubrik på GD:s recension.

Även de 20 är det sug i,
även de 30 är det sprätt i,
även de 40 är det flört i,
även de 50 är det skämt i,
även de 60 är det växt i,
även de 70 är det sprutt i,
även de 80 lever man gott i,
även de 90 andas man fritt i,
men dem som blir 100 får man beundra.

Enligt god tradition kan man på sin födelsedag läsa en psalm ur Psaltaren med samma nummer som födelsedagen. Här alltså Psaltaren 100 (enligt Svenska Folkbibeln):

En tacksägelsepsalm.
Höj jubel till HERREN, alla länder!
Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!
Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva.
Vi är hans folk och får i hans hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov.
Tacka honom, lova hans namn!
Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet,
hans trofasthet från släkte till släkte. 

Vill gärna framföra en hälsning också från "180-åringen" Lina Sandell:

1. Alla Herrens vägar äro 
godhet, sanning, trofasthet. 
Även där vi intet veta 
han vårt bästa vill och vet. 
Han som räknat våra dagar 
innan någon kommen var, 
han som i all nöd och fara 
oss på starka armar bar, 
//: o, han vill allt framgent hjälpa 
som han hittills hulpit har! :// 

2. Kasta vi en blick tillbaka 
på de flydda åren, se, 
samma kärlek uppenbarad 
uti både väl och ve, 
samma kärlek, samma trohet, 
när den log mot dig och mig, 
samma kärlek, samma trohet,
när i moln den svepte sig, 
//: när den törnen eller rosor 
strödde på vår levnadsstig :// 

3. Samma kärlek, när den gav oss 
vad vi högst av allt begärt, 
liksom när den tog ifrån oss 
vad oss framför allt var kärt, 
när i nåd den undanröjde, 
vad oss än i vägen stod, 
eller kom vår mun att jubla: 
Gud mot sina barn är god! 
//: Ja, i allt vi se beständigt 
samma nåd och tålamod :// 

4. Se vi framåt, samma kärlek 
oss härefter följa skall, 
bära oss på herdearmar 
och bevara oss för fall. 
Hur vår dag sig än gestaltar, 
hur all kraft oss än förgår, 
hur det skiftar under färden 
och vår strid blir het och svår, 
//: i Guds trofasthet allena 
all vår hjälp och välfärd står :// 

5. O, så må vi ej förtvivla 
trots all egen skröplighet; 
Gud är mäktig, Gud är trofast, 
må vi ej förgäta det! 
Ej vår vaksamhet, vår trohet 
räcker till, allena hans; 
i vår egen kraft ock ännu 
aldrig någon seger vanns. 
//: Han har lovat med oss vara; 
större trygghet aldrig fanns :// 

6. Varje skiljeväg i livet 
har sin löftesstjärna fått: 
nya plikter, nya strider, 
men ock ökat nådesmått. 
Så var Herrens sätt av ålder, 
känt av mången Jesu vän, 
och uti hans vida rike 
samma sätt ju gäller än. 
//: Led oss därför, käre Herre, 
som du vill var dag igen! ://

Inga kommentarer: