fredag 30 september 2016

Om en månad - varför invaderar vi inte Lund?

Påskvänner!

Om en månad är påven i Lund - och det befaras visst bli ett PR-jippo för papismen istället för ett gemensamt "firande" av reformationsårets begynnelse, det 500:e året efter offentliggörandet av de 95 teserna.

Men varför far inte alla sanna lutheraner dit? Inte ens 70 000 samlade till Nordens största kristna konferens (SRK:s gammallaestadianska sommarmöte) brukar ju ge några större rubriker - men redan några tusen, mot Lutherska Världsförbundets liberalteologi fronderande och påven sökande, klassiska lutheraner skulle ju ge eko långt ut över Europa.

Ingen är väl ändå rädd för Franciskus personligen? Är det ingen som har lust att ens prata med honom om situationen för verkliga lutheraner i Sverige, i den till namnet lutherska men av politiska partier styrda "folkkyrkan"? Jag har, men får knappast "audiens" på egen hand.

Låt din enhets under bryta
fram ur splittrings synd och skam
och låt Kristi kärlek flyta
ur de dinas hjärtan fram.

Vi på botens väg ska finna
enheten i sanningen.
Enad skall Guds kyrka vinna
fullheten i kärleken.

3 kommentarer:

Leopold Holtter sa...

Det måste kännas lite patetiskt, att behöva ens tänka tanken att vädja till påven att han ska ta ställning till motsättningar i Svenska kyrkan.

Jag tror verkligen, att jag i framtiden ska använda den tänkta rubriken till ett av mina tidigare inlägg: Påven Franciskus är en bättre lutheran än ÄB Antje Jackelén. ;)

Andreas Holmberg sa...

Man får inte vara dum, Leo ;o). Jag "tar gärna spjärn" mot påven - eller vad som helst, t.o.m. DN ibland! - när tillfälle ges. Din tänkta rubrik är inte heller dum. Fast själv skulle jag uttrycka det så här: Många lutheraner (inte bara högkyrkliga) är bättre katoliker än ÄB Antje Jackelén.

Och det handlar inte så mycket om att "vädja till påven om att ta ställning till motsättningar i Svenska kyrkan". Det handlar om att vädja till både påvens kyrka och andra "frikyrkor", som pingströrelsen eller Equmeniakyrkan, att inte automatiskt, av bara farten liksom, ge den av Socialdemokraterna och Centerpartiet styrda kyrkoledningen legitimitet som evangelisk kyrka och ekumenisk samtalspartner. Även om vi inte har diktatur i Sverige - Gud ske lov! - finns det mycket i den absurda situationen som liknar de av regimen "godkända" kyrkorna i t.ex. Kina eller Eritrea.

Jag hoppas, som jag väl sagt tidigare, att den politiska styrningen av Svenska kyrkans lära aldrig någonsin av romerska katoliker eller traditionellt frikyrkliga börjar uppfattas som ett normaltillstånd eller ett internt svenskkyrkligt problem, som man för fridens eller festens eller ekumenikens skull inte behöver adressera (jag ser det personligen som ett större problem än t.o.m. påvens primat!). Vad gäller sådant som detta bör både påven, frikyrkligheten i stort liksom friare medlemmar av Lutherska Världsförbundet - och helt sekulariserade världsmedborgare - i varje tänkbart sammanhang kunna hojta till om ett grovt systemfel, och känna att de i detta har många av Svenska kyrkans trognaste medlemmar bakom sej.

Andreas Holmberg sa...

Sen måste jag faktiskt be dej Leo och andra läsare om ursäkt för att jag mot bättre vetande råkade skriva "världens största kristna konferens" (åtminstone påven brukar ju samla hundratusentals vid exempelvis det stora ungdomsmötet).

Har nu rättat till "Nordens största". ("Världens största lutherska konferens" brukar det heta - men har inte kollat med t.ex. Missourisynoden eller Mekane Yesus-kyrkan om det verkligen stämmer).