torsdag 28 juli 2016

Tore Karlsson till minne

Påskvänner!

Imorgon begravs missionspastorn Tore Karlsson, Bollnäs, i Missionskyrkan där. Mycket i nekrologen känner jag igen - annat visste jag aldrig om. Hans slöjdintresset fick vår familj se många prov på - bl.a. en fantastisk brevsprättare med en mystiskt "inopererad" träkula och en namnskylt Holmberg.

Även som pensionär verkade han alltså som pastor och jag minns ännu hans ovanligt noggrant utskrivna gudstjänstordningar och psalmlappar. Liksom hur han med sin malmfyllda tenorstämma sjöng "Gören portarna höga" vid advent.

Gärna tog han upp sången:

Ett är nödvändigt: att äga en tro
som håller i liv och i död.
Ett är nödvändigt: att denna tro
får brinna av kärlekens glöd.

Och till Petrus´ bekännelse - som också var hans - skrev han följande fina melodi:Herre, till vem skulle vi gå?
Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord
och vi tror och förstår
att du är Guds Helige.

Och den här sången skrev han - både text och melodi - till det ekumeniska påskmorgonfirandet på Onbacken i Bollnäs 2009.1. Nu hänger vi segerkransen
upp på förnedringens kors,
nu dansar vi segerdansen,
ty Jesus har segrat för oss.
Halleluja! Halleluja!
Äran för evigt är hans.
Halleluja! Halleluja!
Nu får han sin segerkrans.

2. Nu sjunger vi livets sånger
i påskdagens flödande sol,
nu väcks vi ur syndens ångest
och frikänns vid Guds nådastol.
Halleluja...

3. Ty Frälsaren Jesus lever!
Han övervann satan och död,
befriar oss nu och för evigt
och ger oss sitt trofasta stöd.
Halleluja...Och för Jesu skull står rättfärdighetens segerkrans redo också för honom.Frid över Tores minne!

Inga kommentarer: