måndag 18 juli 2016

Anders Wiberg 200 år igår

Påskvänner!

Det är inte bara C O Rosenius som fyller 200 år i år. Även baptismens banérförare i vårt land, f.ö. god vän med Rosenius, fyller 200. (Det är Anders Wiberg från byn Vi i Rogsta utanför Hudiksvall).

Igår firades hans minne på hans födelsedag med en gudstjänst vid minnesstenen i Vi kl 15 och med föredrag i Ingsta kapell kl 17. Du kan läsa föredraget här. Och en kortare beskrivning av Wiberg tillsammans med fina foton på Equmeniakyrkans hemsida. Tack Magnus Lindvall!

Säga vad man vill om baptismen: onödig och schismatisk ur de äldre samfundens perspektiv; dess doplära (men inte de själva!) fördöms av vår kyrkas bekännelseskrifter; och bemöts på ett överraskande "katolskt" sätt av frikyrkomannen Waldenström. Men glöm aldrig vad kristenhet och samhälle fått genom personer som John Bunyan och Martin Luther King!

[Tillagt 3/8: Eller genom den baptistiska pingstväckelsen. F.ö. kan baptismens reaktion mot spädbarnsdopet nog för inlevelsens skull tåla att jämföras med vår reaktion mot ortodoxa kyrkans spädbarnsnattvard. Eller med många trogna lutheraners reaktion mot den i vår kyrka nya seden (oseden?) att ge barn nattvarden redan före konfirmationsåldern. Men å andra sidan blir det ju rätt fånigt när baptistiska samfund klagar över att romerska katoliker och andra underkänner deras nattvard - de underkänner ju själva i de flesta fall dessas dop!].

Också berättelsen om Anders Wiberg är kyrkohistoriskt intressant och ett led i utvecklingen av religions- och yttrandefriheten i vårt land, som kommit även romerska katoliker och ateister till godo. På den väldiga minnesstenen över Anders Wiberg i Vi står bibelorden Matt. 28:19-20 (dop- och missionsbefallningen) samt Hebr. 13:7 (tänk på era ledare som har talat Guds ord till er).

Ur den ekumeniska psalmboksdelen (nr 69) hämtar jag följande psalm (som tyvärr inte sjöngs under den högtidliga jubileumsdagen):
Glad jag städse vill bekänna: 
jag är döpt i Jesu namn! 
Ingen tillflykt är som denna, 
öppen står min Faders famn. 
Ringa jordens skatter väga 
mot det ena, att få äga, 
klädd i dopets helga skrud, 
nåd och barnaskap hos Gud. 

Synden skall mig ej fördöma: 
jag är döpt i Jesu namn. 
Fadern all min skuld vill glömma, 
föra till den trygga hamn 
där mitt hjärta rening vinner 
och min själ hugsvalan finner. 
Mig i Jesu dyra blod 
skänkes frihet, kraft och mod. 

När jag frestas, vill jag svara: 
jag är döpt i Jesu namn. 
Honom vill jag trogen vara, 
vill ej ryckas ur hans famn. 
Han från synden ren mig tvagit 
och mig till sin egen tagit. 
Honom jag, som han mig bjöd, 
följa vill i liv och död. 

Dopets nåd mig ger i tiden 
stöd och fäste för min tro, 
skänker hopp att efter striden 
i Guds himmel finna ro. 
När min blick, mitt hjärta brista, 
vill jag säga i det sista: 
Jag är döpt i Jesu namn. 
Fader, tag mig i din famn.

Inga kommentarer: