måndag 11 juli 2016

God religionsdialog

Påskvänner!

Tack till Omid Pashbak för hans seriösa genomgång av den undervisning om Jesus som våra muslimska vänner får i moskéerna. Hoppas samtalet fortsätter!

Inga kommentarer: