onsdag 13 juli 2016

Gud välsigne OAS-mötet i Umeå som börjar ikväll!

Påskvänner!

OAS-mötet i Umeå har visserligen redan börjat med särskilda samlingar för präster, pastorer och teologistudenter, ledda av Efs:s missionssekreterare Erik Johansson och den koptiske biskopen Thomas (som på fredag ska tala över det viktiga ämnet "The Bible and Revival"). Men ikväll kl 19.00 blir det officiellt Öppningsmöte i Vasakyrkan. Då talar Agne Nordlander över ämnet "Gud gör oss inte modlösa" (1 Tim. 1:7). För övriga programmet, se här! Låt oss be för Oas-mötet, oavsett om vi kan närvara fysiskt eller inte! Och välkomna, alla som kan, till Norrlands egentliga huvudstad (sorry Gävle och Sundsvall)!

Imorgon blir de flesta samlingar (efter Torkel Lindahls morgonmässa) i Umeå stads kyrka. Biskoparna Thomas från den koptiska kyrkan i Egypten och Hans från Svenska kyrkan i Luleå stift medverkar i denna andliga fördjupningsdag för hela Umeå storpastorat. Temana är: "Andligt uppvaknande i en postmodern tid" (biskop Thomas). "Heliga möten och överraskande vändningar - en vandring med Jesus i evangelierna" (biskop Hans). "Helande i Kristus" (biskop Thomas, som dagen därpå ska ha ett seminarium på temat "The Bible and revival" - rimmar bättre på engelska än svenska).

Umeå stads kyrka i september 2010

En nåd det är att i vårt land
än kyrkans klockor ljuder.
Likt källor invid öknens rand
Guds gårdar svalka bjuder.
Där helgedomen öppen står,
dit folket upp till högtid går,
där grönskar fridens palmer,
där ljuder glädjens psalmer.