onsdag 29 januari 2014

Kul att även missionsföreståndaren är på hugget!

Påskvänner!

Bra att missionsföreståndaren svarar Göran Skytte både ödmjukt och frejdigt. Han står kvar vid sin huvudpoäng, och det gör han rätt i, även om han är öppen för att lära nytt i PR-frågor. Skytte drygade sej faktiskt lite väl mycket (läs gärna även hans text!).

För vad hjälper det att kändisar "kommer ut" som kristna om församlingarna och de gemensamma mötena kring Guds ord fortsätter att försvinna? Eller om kändisarnas vittnesbörd är som framlidna Ingela Agardhs, att man inte kan tro att Jesus offrade sej för ens synders skull - eftersom det skulle göra ens tacksamhetsskuld olidlig? (En del av slutklämmen i hennes bok Den största nyheten). 

Det är visserligen inte lika illa som när ledande teologer, typ K-G Hammar, säger ungefär samma sak (se t.ex. hans text för Femte söndagen i fastan i Argument förlags Kyrkoårets gudstjänster 2013/14 - en inspirationsbok). Men i alla fall.

Det gäller alltså både att nå ut och att ha ett verkligt evangelium att framföra. Annars kan det lika gärna vara. Men finns båda komponenterna är det naturligtvis en resurs även för kvarvarande församlingsgemenskaper. Jag tackar t.ex. Gud för Göran Skyttes och Bo Branders Ett år med Jesus! Och för många av Skyttes krönikor i Svenska Dagbladet m.fl. publikationer.

F.ö.: Kan inte Bo Brander - denne trogne församlingsarbetare - få bli biskop i Lund nu?


Inga kommentarer: