onsdag 29 januari 2014

Inför Jungfru Marie Kyrkogångsdag - på förekommen anledning

"Såsom barnsbörden är gudz godha ordningh och ägitt werk, så må och ingen Quinna för then skul aff hans församblingh lijka som oreen, vttsatt warda, Ja huar barnaföderskonas mackt så tilsade, måtte hon wäl strax samma dagh, gå vthan inleedningh och allahanda sådana Ceremonier, i kyrkio, och thzr (ther) tacka gudi för hans gåffua och förlosningh, Huilkit och Gregorius bekenner." 

(Laurentius Petri Nericius, ärkebiskop i Svenska kyrkan 1531-70, cit. efter Dahlby/Lundberg Nya kyrkokalendern Verbum 1983 s. 79)

Inga kommentarer: