måndag 27 januari 2014

Då djävulen ville göra kyrkan riktig skada

Påskvänner!

Stefan Swärds ledarartikel i Världen idag är tänkvärd (men fördenskull inte på minsta sätt odiskutabel ;o). Citatet om EFS från 1850-talet är obetalbart:

 "Kristus har instiftat kyrkan, men då djävulen ville göra kyrkan riktig skada har han också i vår tid instiftat en anstalt som kallar sig Evangeliska fosterlandsstiftelsen."

Saklig kritik är en sak. Huvudlösa och okristliga attacker en annan. Ett exempel från EFS´ eget håll (som Bernhard Wadström berättar om i sina memoarer "Ur minnet och dagboken") är följande exalterade utgjutelse: "Den som inte hatar P.W. (Waldenström, skr. anm.) kan inte vara en Kristi lärjunge."

Som sagt, läs Swärds artikel - och diskutera den gärna! I en tid då vi kanske mer än någonsin behöver avvisa falsk lära - t.o.m. inom vårt eget samfund - med tydlighet och skärpa, måste vi också försöka uttrycka oss på ett sätt som håller i längden och vi inte behöver skämmas för inför våra barn och barnbarn. (Jo, det gäller även Andreas Holmberg ;o)

Inga kommentarer: