måndag 28 januari 2013

Amazing Grace att få vara medPåskvänner!

Amazing Grace / Oändlig nåd är en av psalmbokens finaste psalmer, och nu även namnet på ett häfte med 75 psalmer ur den ekumeniska psalmboksdelen på engelska som vi tryckt upp till Njutångers kyrka. Det var roligt att ett 20-tal flyktingar från Njutångersgården deltog i gudstjänsten igår, och vi hoppas att minst lika många kommer på Kyndelsmässodagens högmässa, då en grupp studerande från Johannelund kommer att medverka, och då det serveras kyrklunch på S:t Olovsgården efteråt.

På lördagen blir det förresten intervju med "kandidaterna" kl 16 och helgsmålsbön/gudstjänst kl. 18 på EFS Njutånger, dit alla naturligtvis också är hjärtligt välkomna (servering dessemellan).

Amazing grace, how sweet the sound...

Inga kommentarer: