lördag 13 april 2019

Katekesfråga 175: Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga Fader vår?

Påskvänner!

Ibland är 1878 års katekesutveckling (enligt uppgift alltjämt Svenska kyrkans officiellt gällande katekes) alldeles ovanligt förträfflig. T ex här:

Katekesfråga 175: Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga Fader vår?

(Se även svaren på fråga 173 och 176!).

Inga kommentarer: