lördag 18 februari 2017

Lappar Luther skrev på sin dödsbädd

Bildresultat för Martin Luther bilder

"Ingen kan förstå Vergilius Bucolica om han inte har varit herde i fem år. Ingen kan förstå Vergilius Georgica om han inte har varit bonde i fem år. Ingen kan förstå Ciceros brev, om han inte har sysslat med statsangelägenheter i tjugo år. Och ingen kan tillräckligt ha hängivit sig tillräckligt åt de heliga skrifterna, som inte har styrt kyrkor i hundra år med profeter som Elia och Elisa, Johannes Döparen, Kristus och apostlarna. Angrip inte denna gudomliga Eneid, nej, vörda hellre själva den mark den beträder." (Skrivet på latin)).

"Vi är tiggare, det är sant!" (Skrivet på tyska: "Wir sind Bettler, das ist wahr").


File:Luther death-hand mask.jpg

Inga kommentarer: