tisdag 28 februari 2017

Svenska bibelsällskapets bibelläsningsplan under fastan

Glad Fettisdag på er, påskvänner!

Jag tror inte att Svenska bibelsällskapet blir särskilt ledset för att jag nedan kopierar in deras bibelläsningsplan för 2017 i den del som gäller fastetiden (Askonsdag-Påsk). Låt fastetiden ge mer tid för bibeln (när du drar ner på sociala medier ;o)! Tolle lege (tag och läs)!

MARS
Askonsdagen

Bön och fasta
On 1 Lukas 5:33–39
To 2 Andra Korinthierbrevet 7:8–13
1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
Fr 3 Första Moseboken 3:1–13
Lö 4 Hebreerbrevet 5:7–10
Sö 5 Markus 1:12–13
Må 6 Psaltaren 31:2–6
Ti 7 Hebreerbrevet 4:14–16
On 8 Jakobsbrevet 1:2–4
To 9 Jakobsbrevet 1:12–15
2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
Fr 10 Jesaja 61:1–3
Lö 11 Hebreerbrevet 11:23–27
Sö 12 Markus 14:3–9
Må 13 Psaltaren 130
Ti 14 Hebreerbrevet 11:23–27
On 15 Markus 14:3–9
To 16 Jesaja 42:1–3 
3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Fr 17 Första Kungaboken 18:26–29, 36–39
Lö 18 Uppenbarelseboken 3:14–19
Sö 19 Markus 9:14–32
Må 20 Psaltaren 25:12–22
Ti 21 Efesierbrevet 5:1–9
On 22 Efesierbrevet 5:17–20
To 23 Efesierbrevet 6:10–18 
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Fr 24 Första Samuelsboken 2:1–10
Lö 25 Kolosserbrevet 1:15–20
Sö 26 Lukas 1:26–38
Må 27 Psaltaren 147:7–15
Ti 28 Lukas 1:46–55
On 29 Kolosserbrevet 1:15–20
To 30 Romarbrevet 4:18–21 
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
To 13 Markus 14:12–26

Långfredagen
Korset
Fr 14 Markus 15:21–41

Påsknatten
Genom död till liv
Lö 15 Markus 16:1–8

Påskdagen
Kristus är uppstånden
Sö 16 Markus 16:9–14
Påsktiden
Möte med den uppståndne
Må 17 Johannes 20:19–23

Annandag påsk
Ti 18 Jeremia 31:9–13
On 19 Första Petrusbrevet 1:18–23
To 20 Psaltaren 16:6–11 

Inga kommentarer: