måndag 27 februari 2017

Sång från i helgen

Påskvänner!

Hans Lindholm var, som jag visst glömt att meddela, ännu en gång på besök här i Hälsingland (senast var på ekumeniska helgen i januari). Den här gången hade han bibelstudium i Njutångers EFS på lördagen (om bön) och högmässopredikan i Njutångers kyrka på söndagen. Samt 17-möte på EFS (om lag och evangelium).

En sång jag fick av Hans på lördagen - och som han själv gjort både text och melodi till - sjöng han på begäran i högmässan igår. Jag har fått hans löfte att sprida den också på det här sättet. Jag tycker den är så fin och den kan gärna sjungas också som allsång, inte minst så här i heliga fastetider:


1. Världen blöder.
Vem ska bota den
från allt våld, all 
girig själviskhet?
Norr och söder,
fattiga och rika
räddas av en 
ny rättfärdighet.

2. Världen göder

ytans torra rot,
tror sig mätta
själens tomma gap.
Systrar, bröder!
Inifrån kan byggas
hela mänskor, 
äkta syskonskap.

3. Jesu död är

källan till vårt liv.
Allt det gamla 
lades i hans grav.
Dopets sjö, där
Jesu liv förnyar,
för oss bortom 
skuld och död och krav.

4. Anden föder

evigt liv i oss,
ger en försmak 
av Guds nya jord,
leder, stöder
hela långa vägen,
bär med kraften
i Guds skaparord.

5. Livets bröd är

himmelrikets fest,
bryts och delas
tills allt ont har flytt.
Riket glöder,
väntar sin fullbordan,
sträckt mot Jesus
som gör allting nytt.

Inga kommentarer: