söndag 27 december 2015

Vad är det som är "evangeliskt" med det här julevangeliet, f´låt jag menar den här otrossagan?

Påskvänner!

Ska man skratta eller gråta? Gråta tror jag. Jungfru Maria var ingen jungfru, jaha, och ingen Gudsmoder heller. Vad får en sådan pastor och en sådan församling att kalla sej evangelisk?

Större glädje finns att hämta här hos Håkan Sunnliden. Du är nog präst till evig tid, Håkan (om än inte efter Melkisedeks sätt). Likaså Bengt Pleijel.

Om denna ros allena
ljöd förr Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Inga kommentarer: