torsdag 24 december 2015

Hieronymus´ julbetraktelse

Jul- och påskvänner! Här gästbloggar Hieronymus:

[Eusebius Sophronius Hieronymus, 347-420, bibelöversättare, bosatt i Betlehem tillsammans med nunnan Paula fr.o.m. 386. Kuriosa: i folktron betraktad som översättares och bibliotekaries s.k. "skyddshelgon"]

Så ofta jag blickar mot Betlehem, har mitt hjärta ett samtal med barnet Jesus.

Jag säger: "Ack Herre Jesus, så du fryser och darrar, så hårt du ligger för min salighets skull. Hur skulle jag kunna vedergälla dig detta?" Då syns det mej som om barnet svarade: "Jag önskar ingenting, käre Hieronymus. Ge dej till freds. Jag ska få det ännu torftigare i örtagården och på det heliga korset."

Jag fortsatte att  tala: "Kära Kristusbarn, jag måste nödvändigt få ge dej något. Jag vill ge dej alla mina pengar". Barnet svarar: "Himmel och jord tillhör mej. Jag behöver inga pengar, ge dem åt de fattiga, så vill jag betrakta det som om det vore givet åt mej".

Jag fortsätter: "Kära Kristusbarn, det vill jag gärna göra, men jag måste ändå få ge dej själv något. Annars skulle jag dö av smärta." Barnet säger: "Käre Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så ska jag säga dej vad du ska ge mej. Ge mej dina synder, ditt onda samvete och din förtappelse".

Jag svarar: "Vad ska du göra med dessa ting?" Kristus svarar mej: "Jag vill ta dem på mina skuldror, det ska vara min härlighet och mitt herradöme; Jesaja har förutsagt, att jag vill bära och ta bort dina synder". ¨

Då började jag gråta och sa: "Barn, kära Kristusbarn, hur har du inte rört mitt hjärta! Jag trodde du ville ha något gott av mej, och så vill du bara ha det onda hos mej. Så ta då bort vad som är mitt. Ge mej det som är ditt. Så blir jag fri från synden och viss om det eviga livet."

Då vågar jag ej låta bli
att tro och vara nöjd.
Då vågar jag ej se förbi
försoningsvärdets höjd.
Ty är den stor, min syndaflod,
långt större Lammets död och blod.
Jag är av hjärtat nöjd.

O stäm då in med salig fröjd
i änglaskarans ord:
"Pris vare Gud i himlens höjd
och frid uppå vår jord,
till människor Guds välbehag."
Jag sjunger till min sista dag:
jag är av hjärtat nöjd.

Inga kommentarer: