söndag 22 november 2015

Ytterligare några tänkvärda verser på Domssöndagen

Det blev en del tal (och sång) om rövaren på korset idag. Han som frikändes av "högsta rätt" och tilldömdes paradiset. Så stor är nåden - och nådens tid varar än, t.o.m. på Domssöndagen. Samtidigt är ju just Jesus och rövarna på korset en avbildning i miniatyr av den yttersta domen. Med samme person i huvudrollen, även om han den gången inte kom för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. "Som Frälsare han nu oss bjuder, / som Domare han kallar sist". Rövaren till höger lovades paradiset och bjuds in i sin Herres glädje. Rövaren till vänster fick inte samma löfte. I en finsk väckelsesång står det:

Mänskor vid korset likväl skiljas åt.
Tungt är att skåda därpå.
Rövarn till höger går himmelens stråt
- rövarn till vänster ej så.

(Ändå har vi inte rätt att döma ens honom - vem vet vad kamratens vittnesbörd och Jesus-närvaron kan ha betytt till slut? Skillnaden är att kamraten blev offentligt helgonförklarad av Jesus, och det smäller onekligen högre än påvens "utnämningar").

Det talas ju om ny kyrkohandbok nu. Gustaf Adolf Danell (1908-2001) ville som tidigare nämnts ha en ändring i tackbönen efter syndabekännelsen. Han ville ändra "tack för att vägen till dig alltid är öppen" till "tack för att vägen till dig ännu är öppen." Och nog måste man säga att det vore ett förtydligande. Det ÄR aldrig försent så länge vi befinner oss i nådens tid. Men det kan enligt Jesus BLI försent.

Efter att ha hört Bo Brander på Håstakyrkan (och "Körven" i Iggesunds kyrka) denna fina kyrkhelg - Brander talade om vilken vila och återhämtning det skulle innebära för både "moder Jord" och våra fattigare medmänniskor om vi människobarn inte jagade så förtvivlat efter vind utan fann vår glädje och tillfredsställelse i Frälsaren - Augustinus: "sök det du söker men sök inte där du söker" - så vill jag påminna om ytterligare några viktiga verser att begrunda kyrkoårets sista vecka

Först Sydney Carters:Och sedan Björn Lindgrens:

Ifall det blir en domedag 
som helst vi inte vill,
så har vi många vackra drag 
som Gud bör ta hänsyn till.
Vi stöder hyfs och lag, förstås, 
vi avskyr bråk och kiv,
vi jobbar och gör rätt för oss, 
vi lever ett hyggligt liv,
vi lever ett hyggligt liv.

Ja, allt det där är gott och väl, 
men kravet är så stort,
att ingen nånsin frälst sin själ 
med gott som han själv har gjort.
Nej, i domens ljus blir hygglighet 
ett skydd av spindeltråd,
och den som riktigt fattat det 
kan bara be Gud om nåd,
kan bara be Gud om nåd, 
kan bara be Gud om nåd..

Inga kommentarer: