tisdag 10 november 2015

Medarbetarkonferensen i Östafrika

Låt oss så be om rik välsignelse över medarbetarkonferensen i Addis Abeba! "Förrän de ropa, skall jag svara!" Och att våra medarbetare för med sej något av denna välsignelse och missionsglädje hem till oss! "Sänd ditt bröd över vattnet - ty i tidens längd får du det tillbaka." (Vad gäller just våra utsända medarbetare i "inre missionen" får vi ju dem förhoppningsvis tillbaka ganska snabbt!).

Läs gärna missionsföreståndarens hälsning från i fredags. Men också denna uppfordrande böneblogg av Jan-Erik Nyman!

Ja, låt oss "bygga färdigt" tillsammans, även här i Sverige, med detta bibelord i åtanke: "Om Herren icke bygger huset, så arbetar de fåfängt som bygger därpå."

Verka tills natten kommer.
Du som gick tidigt ut,
kastar du dina redskap,
tror du ditt verk är slut?
Verket är inte färdigt
ens när du hembud får.
Saligt ur natten dagas
evigt gudstjänstår.

Inga kommentarer: