fredag 11 september 2015

Tack, Lars B Stenström!

Påskvänner!

Lars B Stenström har alldeles rätt -  och fler, även inom EFS, måste ta bladet från munnen så här inför Rosenius-och missionsjubileet 2016 och Reformationsjubileet 2017! 

Det är alldeles, alldeles orimligt att politiska partier är med och styr en kyrka. Det kan bara förklaras på ett av tre sätt:
1) Partierna anser sej vara konfessionellt evangelisk-lutherska
2) Partierna anser inte att Svenska kyrkan är en kristen kyrka
3) Partierna anser att Svenska kyrkan är en kristen kyrka men vill inte att den ska fortsätta vara det.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det låter ju bra men hur ska det gå till? Och vem är egentligen opolitisk? En person som på sin hemsida beskriver sig som 1) ordförande i moderaterna på orten och 2) ordförande i Frimodig kyrka - är hen opolitisk?

Andreas Holmberg sa...

Hur det ska gå till? Som det gör i ALLA ANDRA kyrkor och samfund eller för den delen frivilligorganisationer, så klart, d.v.s. att folk ställer upp i förtroendeval utan att vifta med sin politiska-parti-tillhörighet! Ingen kristen behöver eller ska vara "opolitisk" i bemärkelsen politiskt oengagerad, men enkel anständighet kräver att kyrkliga val sker utifrån kyrkligt relevanta kriterier och att politiska partier inte engagerar sej i trossamfund - eller ideella organisationer ö.h.t. Däremot kan man så klart både som känd moderat eller dito socialdemokrat engagera sej i sin församling (eller för den delen röda kors-förening), vare sej man är katolik eller svenskkyrklig. Men man lämnar politiska parti-knappen hemma när man t.ex. är kyrkvärd eller går på kyrkofullmäktiges sammanträde. Borde vara självklart!

Hur ofta tror du att folkpartister inom t.ex. Equmeniakyrkan agiterar för att just folkpartister bör väljas till förtroendeposter i församlingen? Eller hur ofta hävdar samfundets socialdemokrater att Socialdemokraternas partistyrelse bör få vara med och utforma samfundets stadgar?

LeoH sa...

Det är bra att du orkar, Andreas. Hoppas att du inte behöver uppleva att talesättet, "Mot dumheten kämpar klokheten förgäves" besannas.

Anonym sa...

Det var väl inget svar! Jag kan visst hålla med om att politiska partier inte ska ställa upp i kyrkovalen - men hur ska det gå till? Ska vi förbjuda S-partiet att ställa upp? Och om vi inte ska förbjuda - hur ska det då gå till? Det är redan nu fritt fram för "kyrkfolket" att bilda en egen nomineringsgrupp och värva röster. Varför fungerar inte det?

Så förklara hur det ska gå till! Konkret, utan de föraktfulla kommentarer som du, LeoH och många andra brukar vräka ur sig mot oss som inte ingår i er lilla grupp!

Andreas Holmberg sa...

Tack för diskussionen, anonym. Jag är glad att du håller med om att politiska partier inte ska ställa upp i kyrkoval. Det är egentligen ytterst märkligt att varken - de nominellt religiöst obundna! - partiernas egna stadgar eller Svenska kyrkans kyrkoordning förbjuder dem att göra det. (Utomnordiska besökare brukar bli ytterst förvånade eller mumla något om DDR).

Ja, oskicket måste väl kanske förbjudas till slut. (Läget är faktiskt akut - nuvarande system ger ju likaväl Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna just nu bli största parti i både riksdagen och kyrkomötet 2016-2017!) Annars kan man ju tycka att något slags hederskodex eller "gentlemen´s agreement" kunde etableras ändå, inte minst utifrån vanligt hederligt grupptryck från partimedlemmar (såväl ateister som troende kristna torde kunna enas här, se även de största tidningarnas ledarsidor oavsett partifärg) och inte minst inför reformationsjubiléet 2017. Jfr hur väl vanligt hederligt grupptryck fungerat mot t.ex. restaurangrökning et c :o) Men det krävs ju att sådana som du, som alltså till min glädje verkar hålla med mej I PRINCIP, kliver ur din anonymitet och driver frågan öppet.

Det är alltså i så fall, det måste fånigt nog åter och åter betonas, inte fråga om att förbjuda "socialdemokrater" att ställa upp (lika lite som att förbjuda dem engagera sej i katolska kyrkan eller i en frimärksförening, bara att komma dit eller sätta sej i styrelsen som företrädare för "Socialdemokraterna"). Saken är att beteckningar som (S) eller (C) eller (SD) är såväl ohemula som ideologiskt irrelevanta i kyrkoval. (En gång gick jag under pågående partipolitiserat kyrkomöte till barn- och utbildningsnämndens möte i Bollnäs med namnskylten ANDREAS HOLMBERG, SVENSKA KYRKAN, vilket av någon anledning väckte visst uppseende ;o).

Bland socialdemokraterna finns ju såväl teologiskt konservativa, ja, högkyrkliga som Dag Sandahl och folkkyrkliga liberalteologer som Helle Klein. Bland politiskt liberala finns ju samma spännvidd - nej, man behöver faktiskt inte vara liberalteolog för att man som jag är liberal politiskt, och jag skäms ihjäl över att Jan Björklund intervjuades som FISK-ledare inför kyrkovalet 2009 och att nuvarande FISK-ar, som trots nominell frigörelse från moderpartiet ändå alltid kommer att förknippas med Folkpartiet, redan vill gå ifrån äktenskapsuppgörelsen 2009 och förbjuda människor som tycker att det finns en speciell vits med man-kvinna-förbundet (och att det åtminstone förtjänar ett särskilt begrepp, åtminstone i kyrkan) att bli präster!

Tyck vad du vill om just det, men jag hoppas du förstår att om de flesta kyrkor i Sverige och världen klarar av att styra sej själva utan inblandning av de politiska partierna (men med aktiva från de flesta politiska partier!) så kan Svenska kyrkan det också. Det är vitalt för en kyrka att inte styras av samma politiska partier som den för sin trovärdighets skull måste stå fristående ifrån!

Tack för att du utmanar oss, men det hade varit roligt att veta vad du heter! Jag har dock inte infört det som absolut krav, så länge det inte sker en massa personangrepp under anonymitetens täckmantel. Jag vet inte vilka "föraktfulla kommentarer" som Leo och jag brukar vräka ur oss, oftast är vi bara arga. Men visst blev du kanske lite dumstämplad här i kommentarsfältet nyss - det ÄR faktiskt lite svårt att förstå hur det en vettig människa kan ha svårt att föreställa sej hur en kristen kyrka skulle kunna styras utan inblandning av de politiska partierna ;o)