torsdag 20 augusti 2015

Biskop Erik och biskop Stefan bemöter heretikerna

Påskvänner!

Nog är det för väl att vi ändå har några de facto-biskopar kvar i vår kyrka sedan de som kallats biskopar gått över till att bli stiftschefer. Tack, Erik och Stefan för goda ord i rättan tid!

Läs DN-debatten:
Ulfvebrand m.fl.: Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner.
Andersson i ELM-BV: Vår kyrka måste vara kyrka.
Gustavsson i EFS: Helt olika berättelser kan inte alla vara sanna.

Jag satt i eftermiddags utomhus tillsammans med fem hittillsvarande muslimer i "dopskola" och hörde dem och prästen (på persiska och svenska) under djup andakt läsa Johannesprologen och Lilla Bibeln. Det är väl typ sådant Svenska kyrkan och alla kristna kyrkor värda namnet ska syssla med? Och EFS? Eller hur?

Vi sjunger med Magnus Landstad:

Gud, låt ditt ord i nåd få lyckas
och växa både dag och natt, 
men låt med rot och allt uppryckas 
den planta du ej själv har satt! 
Byt satans irrbloss mot ditt ljus, 
med nåd och sanning fyll ditt hus! 

Låt ingen falsk profet förvilla 
oss bort i nattens yra nöd! 
Låt ingen lära få förspilla 
vår tröst av Jesu dyra död! 
Säg var en varg i fårdräkt står, 
bevara alla dina får! 

Ja, skingra töcknen som har hopats 
av oförstånd i denna tid, 
allt gudsfrånvänt som åberopats 
av otron som mot dej tar strid. 
Till helvetet driv hycklet bort, 
men stärk allt sant och rent och gott. 

Ditt ord så dyrt åt oss är vunnet 
med dina starka vittnens blod. 
Det var som borta, men är funnet, 
vi har den skatt och pärla god 
som är av överjordisk halt, 
för vilken de har offrat allt. 

Gud, låt oss detta arv bevara 
åt våra barn och barnbarn med, 
till nåd och tröst i nöd och fara, 
till ljus och hjälp, till frid och fred, 
till evigt liv för oss och dem, 
till glädje hela vägen hem!

2 kommentarer:

LeoH sa...

Bra inlägg! En liten kommentar vill jag ändå prestera. Kalla inte kyrkans biskopar för stiftschefer. Chefer brukar ju ha något att chefa över, men vad chefar biskop Ragnar över?

Andreas Holmberg sa...

Bra fråga! Men det är ju inte jag som hittat på begreppet stiftschefer, utan det används rätt allmänt, vad jag förstår vanligen inte i nedsättande syfte, även om Ragnar m.fl. mycket hellre vill bli kallade biskopar.

Biskoparna - om vi nu ska kalla dem så - chefar väl åtminstone i vissa avseenden över sina stift? Kanske inte längre ärkebiskopen, som nuförtiden bara brukar visitera några pastorat längst i söder, men just Ragnar betraktar åtminstone jag som något slags uppsala stift-chef. Även om visitationsstämman i Bollnäs 2011 var bland det bedrövligaste jag kan tänka mej i stämmoväg.

Jag har i alla fall uppfattat att åtminstone prästerna betraktar biskopen - snarare än någon kyrkorådsordförande - som sin överste chef, om än kanske inte (längre) som sin andlige ledare. Men jag vet att kyrkan liksom skolan "kommunaliserats" och att prästerna (utom adjunkterna) är anställda av församlingarna och inte av stiftet. Så i den bemärkelsen har "chefsansvaret" rumphuggits, men så fort det blir någon typ av skandal - t.e. med ungdomsprästen i Östervåla eller förre flickjägaren i Visby - är det ju biskopen/stiftschefen som ställs till svars och förväntas uttala sej.