onsdag 29 april 2015

Du har väl läst motionerna till årsmötet?

Påskvänner!

Roligt att det blev några motioner till årskonferensen i Umeå utan att jag behövde bidra ;o)! Det är alltid lite pinsamt för en folkrörelse när det inte blir några motioner - det signalerar idétorka och/eller toppstyrning. Roligt också att några av motionerna bifölls helt eller delvis av styrelsen - det brukar kännas lite nedstämmande för motionsivern om styrelsen avslår alla motioner.

Vad beträffar långbänksfrågan om ev. namnbyte upprepar jag mitt gamla förslag att behålla namnet EFS men ge det uttolkningen "Evangelium För Skapelsen" (Mark. 16:15). Dock anser jag inte att ett ord som fosterland numera bara används av rasister. Och om så vore fallet borde vi genast återta ordet.

Hursomhelst kan jag inte vara med i Umeå eftersom jag åker på konfaläger på Åkerögården den helgen! Likadant var det för tre år sen när jag på egen hand lämnat in fyra eller fem motioner till årskonferensen i Uppsala - fast då var konfalägret på stiftsgården Graninge (numera såld). Och såväl styrelsen som konferensen avslog hursomhelst det mesta ;o).

Din rikssak, Jesus, vara skall
min största härlighet.

Inga kommentarer: