lördag 4 april 2015

Begraven med Jesus - dopdag 4/4

Påskvänner!

När jag döptes var 4 april Första söndagen efter påsk. I år är det en Påsklördag. För mej en påminnelse om att vi i dopet - oavsett vattenmängd - begravs med Jesus. (Också en dopfunt eller en dopskål är en dopgrav, om än det inte syns lika tydligt). Och uppstår.

Här kommer en ny, originell doppsalm av Christian Braw, publicerad med tillstånd av förf.:1. Dopets löfte, dopets gåva – 

vilken härlig rikedom! 
Jag vill Jesus Kristus lova 
att den gåvan till mig kom. 

2. Dopets gåva här i tiden 

gav mig hem och far och mor: 
Hela Kyrkans krets och i den 
Herren Gud och de som tror. 

3. Dopets stora, underbara 

verklighet kan ingen ta. 
Jag Guds eget barn får vara 
och en bror i Jesus ha. 

4. Dopets gåva når och räcker 

genom alla livets år. 
Med barmhärtighet den täcker 
allt jag inte rätt förmår. 

5. Dopets gåva bortom tiden 

har en större förmån kvar: 
att jag helt och fullt skall bli den 
människa Gud skapat har. 

6. Dopet kan jag inte göra, 

dopet kan jag bara få 
och med dopets gåva höra 
till Guds käraste och små. 

7. Dopets gåva världen renar. 

Tillgång till förlåtelsen 
ger oss gåvan och oss enar 
genom tro och liv i den. 

8. Dopet är det stora, sista 

bud, som Jesus Kyrkan gett. 
Aldrig får hon dopet mista. 
Dopet och Guds nåd är ett.   


Och så en gammal, originell doppsalm av dansken N P Madsen:1. Tänk, jag är döpt!
Jag mitt i arvsyndens orenhet föddes,
men av Guds löften jag lyftes och stöddes,
togs till den härliga, renande flod,
som fått sin kraft från vår Frälsares blod.

2. Tänk, jag är döpt!
Jag som i mej är så fattig och naken
är dock så rik, som Guds ord framställt saken.
Jag har mot himmelen riktat mitt lopp;
jag blev ju döpt till ett levande hopp.

3. Tänk, jag är döpt!
Jag fick för intet den himmelska skatten,
ifördes Jesus i döpelsens vatten.
Där blev jag klädd i hans helighets skrud,
bjuden till bröllop därhemma hos Gud.

4. Tänk, jag är döpt!
Det är min frälsning, min salighetsklippa:
Jesus mej håller och aldrig ska släppa.
Det blev min lycka, min glädje och ro,
det gav mej frid trots min famlande tro.

5. Tänk, jag är döpt!
Gud är min fader och himmelen hemma.
Gud, låt mej aldrig din salighet glömma,
hindra mej du från att ens en sekund
bryta det heliga dopets förbund!

6. Tänk, jag är döpt!
Jag har begraven med Frälsaren blivit,
uppstått med honom, som allt mej har givit,
döpts till en obruten tjänst i hans namn,
tills jag en dag andas ut i hans famn. Inga kommentarer: