torsdag 28 februari 2013

Påvens sista dag i ämbetet - den gamla romerska nyårsaftonen

Påskvänner!

På den romerske men tyskfödde biskopens sista dag i ämbetet - som sammanfaller med den gamla romerska nyårsaftonen - vill vi tillsammans med honom och den världsvida (i verklig mening katolska) kyrkan i alla tider prisa vår Herre:
Och så kan jag bara instämma i Håkan Arenius´ ord om att det finns anledning för varje kristen att be för det stunande påvevalet. Även om påven inte är vår andlige ledare, är han det för många miljoner kristna och hans ställningstaganden påverkar indirekt också oss - på gott eller ont. (Jfr det amerikanska presidentvalet, där vi inte heller får delta, men där heller ingenting hindrar oss från förbön).

Guds kyrkas liv är jordens största under!
När världens forntidsformer snabbt förgår
är Kristus i all evighet densamme
och fast som klippan hans församling står.
När världens välden tornas upp och störtar
går kyrkan fram mot sin fullkomnings vår.

Inga kommentarer: