söndag 14 oktober 2012

Vad säger n´Georg?

Påskvänner!

Om man inte vore så förödande van vid det här laget skulle väl det här valmanifestet betraktas som ett illvilligt 1 april-skämt från borgerligt håll? Vad säger EFS:aren och socialdemokraten, n´Georg (Andersson)?

Bortsett från att manifestet så skickligt undviker kyrkans differentia specifika, inkl. Herrens generalorder missionsbefallningen, kan man ju undra följande:

Vad får egentligen ett politiskt parti att vilja blanda sej i ledningen av ett trossamfund? 

Som jag tidigare sagt finns det rent logiskt bara tre förklaringar (fler, någon?). Nämligen:

1) Partiet anser sej vara ett konfessionellt kristet, evangeliskt-lutherskt parti
2) Partiet anser inte att Svenska kyrkan är en kristen kyrka
3) Partiet anser att Svenska kyrkan är en kristen kyrka, men vill inte att den ska förbli det.

Läs gärna Leo Holtters (hej Leo!) underbara inlägg "Undras om partistyrelsen bad den helige Ande om vägledning?"

Inga kommentarer: