fredag 26 oktober 2012

Därför firar vi gudstjänst

Påskvänner!

Nu har Dag Sandahl gjort precis det varje konfirmandlärare borde göra: förklarat varför vi ska gå i kyrkan resten av livet och inte bara under den s.k. "läsningen." (Precis som min styrketränare förklarade att jag behövde gå på gym resten av livet för att vidmakthålla mina muskler - vilket jag inte gjorde - och min dietist förklarade att den nya mathållningen behövde vara livet ut. Ej hellre brukar ungdomar ta körkort för att sedan slippa köra bil eller gifta sej för att inte behöva ha samlag).

Alltså: Läs hans inspirerade och inspirerande ord om Gudstjänstglädje. Och kolla eventuellt också in bloggen Kyrkans solvarv, som ännu befinner sej i "den ringa begynnelsens dag", men som jag hoppas kan bli något med åren (om Herren dröjer) med hjälp av Skriftens ord samt goda psalmförfattare och predikanter.

God helg, vare sej ni firar den på EFS i Njutånger (med kyrkoherde Stenberg och organist Hylander) eller annorstädes! Att fira gudstjänst och husandakt är faktiskt också ett sätt att visa samhällsansvar. Och på söndag kan vi sjunga med dansken Caspar Boye (stäckas=stoppas, hejdas):

Himlen öppnas. Mörkret svinner.
Herrens segerdag upprinner
över hus och kyrkotak.
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
Herrens dag är livets dag.

Nådens rikedom ska räcka
genom hela denna vecka,
genom livet, för jag tror:
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
livets Furste bland oss bor!

Inga kommentarer: