lördag 11 augusti 2012

Svamp och sånt

Påskvänner!

Skrev följande i kommentarsfältet på Dag Sandahls blogg igår kväll resp. i dag på morgonen (risken är ibland att man nästan börjar miniblogga/parasitera på andras mer frekventerade bloggar  - men ni som ev. läser detta får så innerligt gärna skriva på min, det är roligt med respons, även kritisk ;o):

I.

Hittade sommarens första höstkantareller idag. Fler än dom gula. När man plockar svamp gäller ju inte närmast suicidala sentenser som den från Verbums begravningsmagasin "Det finns ingen död som ej bytes i glädje", jfr "Det finns ingen svamp som ej kan göras ätlig". Finns minsta tvekan i svaret när min fru frågar "Är svampen ätlig?" så äter hon den inte. Klok som hon är. Så vet vi inte säkert att alla blir evigt saliga - och det gör vi inte - ska vi liksom Jesus varna för att gå förlorade (vad det nu exakt innebär får vi lämna åt Gud). Visst får vi hoppas och be om vad vi vill, men vi ska inte lura folk och ropa hej innan vi är över bäcken.

Försiktighetsprincipen - som ju är så omhuldad i klimatsammanhang - innebär ju rimligen att vi för säkerhets skull hojtar en gång extra (och i tid), inte att vi gömmer oss i den andliga hörnsoffan. Om den senare sortens försiktiga skrev ju Kaj Munk (1898-1944): "Försiktige Folk skal ikke have Sandhed, de skal have Sofa."

II.

Sorgligt att EFS:s styrelse med bl.a. Stefan Holmström och 60-årsjubilerande Stefan Svensson - i motsats till Agne Nordlander och Anders Sjöberg - verkar ha hamnat på Posk-linjen att ämbetsfrågan är avgjord för gott (liksom väl äktenskapsfrågan snart anses vara det) och att - i varje fall de offentliga - invändningarna måste upphöra om man ska få vigas till tjänst inom kyrkan.

I rättvisans namn bör dock tillfogas att en hel del kvinnors försummade nådegåvor (apropå tredje årgångens epistel denna helg) kommit till sin rätt tack vare prästtjänsten - så lite utrymme som det i vissa sammanhang funnits och finns för andra kristna än prästen. Men de borde förstås ha fått komma till sin rätt ändå. Kvinnliga profeter - se både GT och NT! - och teologer är vi väl alla överens om behövs? Och varför bara män ska ha fet lön och tjusiga karriärer kan man ju undra.

När Jesus valde "de tolv" var det - utom i Johannes´ fall - ett val till grym martyrdöd, och det hade nog på något sätt varit mindre gentlemannamässigt att utvälja Susanna, Johanna och Maria Magdalena till just detta; nog många kvinnor har ändå fått ljuta martyrdöden. När alla manliga bypräster i Gammalsvenskby avrättats på 30-talet (var det väl?) och Alina Buskas (? osäker på namnet) ryckte in som präst, var det knappast någon som då eller i efterhand ifrågasatte ordningen att männen riskerade livet i första hand - liksom på Titanic - ELLER att en kvinna kunde tjänstgöra som församlingsföreståndare när de därtill skickade männen skjutits av. Ämbetsfrågan bör nog egentligen diskuteras i en martyrkontext, inte i en karriär- och löneförmånskontext.

Herre, kom åter, grip tag i oss, skaka,
låt inte tron som du gav gå tillbaka,
livet och frälsningen står ju på spel.

Inga kommentarer: