tisdag 14 augusti 2012

K-G Hammar och Annika Borg

Påskvänner!

Den liberalteologiska fronten i Svenska kyrkan spricker upp. Jämför K-G Hammars uttalanden i Sydsvenska Dagbladet (en lysande samtalspartner, men hur kunde karln bli ärkebiskop i en evangelisk-luthersk kyrka?) och Annika Borgs replik på Kristen opinion. Annika är väl inte värsta lutheranen själv, och polaren Christer Hugo har tidigare vanligtvis fronderat mot den superlutherdom som han själv tillhörde på 80-talet, men tydligen blir nu den nuvarande kyrkoledningens och tidigare ärkebiskopen K-G Hammars extrema liberalteologi för mycket t.o.m. för honom.

Ja, Annika Borg ryter ifrån. Heder åt henne för det. Ska vi föreslå henne som nästa missionsföreståndare i EFS, där det håller på att utvecklas en ganska farlig tradition att sitta stilla i båten och att hålla eventuella protester rätt försiktiga och rätt interna?

Tillägg 0817: "Det var inga slugt uttänkta fabler vi berättade utan vi hade själva sett honom på det heliga berget" skriver Petrus i det brev som i många nya bibelutgåvor framställs just som en slugt uttänkt fabel, falskeligen lagd i aposteln Petrus´ mun. Hur var det Uno Öhlund skrev i Sionstoner 1972:

Bibeln säger sanningen
om Fadern, Skaparen.
Bibeln säger sanningen
om Sonen, Frälsaren.
Bibeln säger sanningen
om Anden som vår vän.
Bibeln säger sanningen
om väg till himmelen.

(Förvisso kom sången inte med i EFS:s psalmbokstillägg 1986 men i alla fall...).

Inga kommentarer: